CAO THỦ Ngày 16-06-2024 | Bát Chốt Cao Thủ Miền Bắc

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
BÁT CHỐT Miền Bắc ngày 16-06-2024

Topic này dành cho Cao thủ chốt số Miền Bắc cho anh, em thành viên diễn đàn tham khảo ngày 16/06/2024 - Mở bát chốt số miền bắc THỨ 2 ngày 16/06.

Bát chốt chỉ dành cho Tứ Đại Cao thủ chốt số Miền Bắc:

🏆 Cao thủ Miền Bắc: Thành Công

🏆 Cao thủ Miền Bắc: Hùng Sẹo

🏆 Cao thủ Miền Bắc: Tuấn Đạt 88

🏆 Cao thủ Miền Bắc: Minh Pari


Đây là BÁT CHỐT Miền Bắc hàng ngày của CAO THỦ Chốt Số, Vì vậy chỉ có cao thủ được phép lên số tại đây. Anh, em thành viên có thể tham khảo số thấy hay thì ấn like chúc mừng nhé!
ZcugqSE.png
 
MIỀN BẮC 16-06-2024

🍁TTL: 69,19,91
🍂GHÉP 3D: 2,3,4,5,8

🍀ĐỀ 64S CHẠM: 1,6,8,9
🍀ĐỀ 36S CHẠM: 6,9
🍀ĐỀ 10S: 46,64,19,91,86,68,59,95,96,69
🍀TTĐ: 19,91,69,96
🍀STĐ: 19,91
🍀BTĐ: 91

🍂GHÉP 3 CÀNG: 1,2,3,5,6,4
🍂3 CÀNG 8S: 219,291,269,296,319,391,369,396
 
Comment
XSMB 16/06/2024

🔥BTL: 22
🔥STL: 26,62
🔱Ghép 3D: 1,2,3,5,6
🔱Xiên 2,3,4: 22,77,26,62,67,76

🔆Dàn đề 64S: 4,6,7,8
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,36,63,56,65,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,57,75,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,88,98,89

🌈ĐỀ 10S: 64,46,37,73,28,82,04,40,86,68
🌈TTĐ: 46,64,04,40
🌈BTĐ: 64

〽️Ghép 3D: 2,3,4,5,8,9
〽️Ghép 3D 8S: 346,364,304,340,946,964,904,940
〽️Ghép 4D 8S: 7346,7364,7304,7340,1946,1964,1904,1940
 
Comment
MIỀN BẮC NGÀY 16-06-2023 📆📆📆
📝 Bạch thủ lô: 52
📝Song thủ lô: 59,95
Xiên 2,3,4 ghép vòng: 25,52,59,95,29,92
ĐẶC BIỆT ĐỀ - 4 chạm: 6,7,8,9
DÀN ĐỀ 10 SỐ: 46,64,37,73,28,82,19,91,96,69
💰 Tứ thủ đề: 46,64,19,91--- Bạch thủ đề: 91- 291
Ghép 3 càng đề: 0,1,2,5,6,7
3 Càng đề 8s: 346,364,319,391,246,264,219,291
-------------------------------------------
🍾GIẢI NHẤT - 4 chạm: 1,2,7,8
Dàn 10s G1: 91,19,82,28,37,73,41,14,32,23
Tứ thủ: 19,91,28,82
Ghép càng: 1,2,4,5,8,9
 
Comment
🎁XSMB ngày 16-06-2024
🎁BTL: 82
🎁STL: 22,77
🎁Đề 64 số 4 chạm: 1,2,7,8
🎁Đề 36 số 2 chạm: 2,8
🎁Dàn đề 10 số: 82,28,32,23,78,87,92,29,38,83
🎁Tứ thủ đề: 28,82,29,92
🎁Bạch thủ đề: 82 $$ 582
🎁3 càng đề 448 số ghép càng: 2,3,4,5,7,8
🎁Chúc anh, em tham khảo nhiều may mắn!
 
Comment
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Facebook Comments

Bên trên