Lô Khung LÔ KHUNG 2 NGÀY MIỀN BẮC THÁNG 06/2024

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
LÔ KHUNG 2 NGÀY STL MIỀN BẮC
Lần 1 (1-2/6): 34-43 gãy
Lần 2 (3-4/6): 12-21 húp 12 N1
Lần 3 (4-5/6): 49-94 gãy
Lần 4 (6-7/6): 89-98 gãy
Lần 5 (8-9/6): 08-80 húp 80 N1
Lần 6 (9-10/6): 07-70
 
Comment
Lô khung miền bắc tháng 06/2024
Lần 1: STL 57,75 K2N 1-2 gãy
Lần 2: STL 28,82 K2N 3-4 húp 82 N2
Lần 3: STL 07,70 K2N 5-6 húp 07,07 N2
Lần 4: STL 89,98 K2N 7-8 húp 89 N2
Lần 5: STL 48,84 K2N 9-10
 
Comment
Chúc ae tháng mới nhiều may mắn
Lần 1: STL 898 (01-02/6) húp 89 N1
Lần 2: STL 232 (02-03/6) gãy
Lần 3: STL 292 (04-05/6) húp 29 N1
Lần 4: STL 686 (05-06/6) húp 68 N1
Lần 5: STL 010 (06-07/6) húp 10,10 N1
Lần 6: STL 080 (07-08/6) húp 80 N2
Lần 7: STL 121 (09-10/6)
 
Comment
Khung lần 1 (1-2/6): STL 12,21 húp 12 - về thẳng đề
Khung lần 2 (2-3/6): STL 25,52 húp 25,25 N2
Khung lần 3 (4-5/6): STL 19,91 gãy
Khung lần 4 (6-7/6): STL 68,86 húp 86 N2
Khung lần 5 (8-9/6): STL 28,82 gãy
Khung lần 6 (10-11/6): STL 04,40
 
Comment
STL K2N MIỀN BẮC THÁNG 06/24
LẦN 1 (1-2): 25,52 gãy
LẦN 2 (3-4): 39,93 gãy
LẦN 3 (5-6): 08,80 húp 08 N1
LẦN 4 (6-7): 28,82 húp 28 N1
LẦN 5 (7-8): 14,41 húp 14 N2
LẦN 6 (9-10): 18,81 húp 18,81 N1
LẦN 7 (10-11): 14,41
 
Comment
Lô khung miền bắc tháng 06/2024
Lần 1: STL 57,75 K2N 1-2 gãy
Lần 2: STL 28,82 K2N 3-4 húp 82 N2
Lần 3: STL 07,70 K2N 5-6 húp 07,07 N2
Lần 4: STL 89,98 K2N 7-8 húp 89 N2
Lần 5: STL 48,84 K2N 9-10 húp 84 N1
Lần 6: STL 68,86 K2N 10-11
 
Comment
🥰 Lòng em vẫn vậy, không Bão thì Bảo 🥰
💞 Trao yêu thương 84.600.000💞
💞+268.000 cùng bé thành Triệu Phú 💞
🌼 AD Huyền Anh: https://www.facebook.com/huyenanh97dv
oZZcdaf.png
 
Comment
Khung lần 1 (1-2/6): STL 12,21 húp 12 - về thẳng đề
Khung lần 2 (2-3/6): STL 25,52 húp 25,25 N2
Khung lần 3 (4-5/6): STL 19,91 gãy
Khung lần 4 (6-7/6): STL 68,86 húp 86 N2
Khung lần 5 (8-9/6): STL 28,82 gãy
Khung lần 6 (10-11/6): STL 04,40 húp 04 N1
Khung lần 7 (11-12/6): STL 14,41
 
Comment
LÔ KHUNG 2 NGÀY STL MIỀN BẮC
Lần 1 (1-2/6): 34-43 gãy
Lần 2 (3-4/6): 12-21 húp 12 N1
Lần 3 (4-5/6): 49-94 gãy
Lần 4 (6-7/6): 89-98 gãy
Lần 5 (8-9/6): 08-80 húp 80 N1
Lần 6 (9-10/6): 07-70 gãy
Lần 7 (11-12/6): 11-66
 
Comment
Chúc ae tháng mới nhiều may mắn
Lần 1: STL 898 (01-02/6) húp 89 N1
Lần 2: STL 232 (02-03/6) gãy
Lần 3: STL 292 (04-05/6) húp 29 N1
Lần 4: STL 686 (05-06/6) húp 68 N1
Lần 5: STL 010 (06-07/6) húp 10,10 N1
Lần 6: STL 080 (07-08/6) húp 80 N2
Lần 7: STL 121 (09-10/6) gãy
Lần 8: STL 010 (11-12/6)
 
Comment
Lô khung miền bắc tháng 06/2024
Lần 1: STL 57,75 K2N 1-2 gãy
Lần 2: STL 28,82 K2N 3-4 húp 82 N2
Lần 3: STL 07,70 K2N 5-6 húp 07,07 N2
Lần 4: STL 89,98 K2N 7-8 húp 89 N2
Lần 5: STL 48,84 K2N 9-10 húp 84 N1
Lần 6: STL 68,86 K2N 10-11 gãy
Lần 7: STL 01,10 K2N 12-13
 
Comment
STL K2N MIỀN BẮC THÁNG 06/24
LẦN 1 (1-2): 25,52 gãy
LẦN 2 (3-4): 39,93 gãy
LẦN 3 (5-6): 08,80 húp 08 N1
LẦN 4 (6-7): 28,82 húp 28 N1
LẦN 5 (7-8): 14,41 húp 14 N2
LẦN 6 (9-10): 18,81 húp 18,81 N1
LẦN 7 (10-11): 14,41 húp 14 N2
LẦN 8 (12-13): 46,64
 
Comment
Khung lần 1 (1-2/6): STL 12,21 húp 12 - về thẳng đề
Khung lần 2 (2-3/6): STL 25,52 húp 25,25 N2
Khung lần 3 (4-5/6): STL 19,91 gãy
Khung lần 4 (6-7/6): STL 68,86 húp 86 N2
Khung lần 5 (8-9/6): STL 28,82 gãy
Khung lần 6 (10-11/6): STL 04,40 húp 04 N1
Khung lần 7 (11-12/6): STL 14,41 húp 14 N1
Khung lần 8 (12-13/6): STL 03,30
 
Comment
Khung lần 1 (1-2/6): STL 12,21 húp 12 - về thẳng đề
Khung lần 2 (2-3/6): STL 25,52 húp 25,25 N2
Khung lần 3 (4-5/6): STL 19,91 gãy
Khung lần 4 (6-7/6): STL 68,86 húp 86 N2
Khung lần 5 (8-9/6): STL 28,82 gãy
Khung lần 6 (10-11/6): STL 04,40 húp 04 N1
Khung lần 7 (11-12/6): STL 14,41 húp 14 N1
Khung lần 8 (12-13/6): STL 03,30 húp 03 N1
Khung lần 9 (13-14/6): STL 08,80
 
Comment
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Facebook Comments

Bên trên