Lô Khung LÔ KHUNG 2 NGÀY MIỀN NAM THÁNG 06/2024

LÔ KHUNG 2 NGÀY BTL MIỀN NAM
Lần 1 (1-2/6): 86 húp 86 N2
Lần 2 (3-4/6): 40 húp 40,40 N2
Lần 3 (4-5/6): 22 húp 22 N1
Lần 4 (5-6/6): 24 gãy
Lần 5 (7-8/6): 39 húp 39 N1
Lần 6 (8-9/6): 04 húp 04 N1
Lần 7 (9-10/6): 60
 
Comment
Mở bát lô khung miền nam tháng 06/2024
Lần 1: BTL 70 K2N 1-2 gãy
Lần 2: BTL 77 K2N 3-4 húp 77 n1
Lần 3: BTL 89 K2N 4-5 gãy
Lần 4: BTL 83 K2N 6-7 húp 83 n1
Lần 5: BTL 52 K2N 7-8 húp 52 n2
Lần 6: BTL 64 K2N 9-10
 
Comment
Khung 2 ngày MN T6
Lần 1: BTL 78 (1-2) húp 78 N1
Lần 2: BTL 48 (2-3) gãy
Lần 3: BTL 28 (4-5) húp 28 N1
Lần 4: BTL 26 (5-6) húp 26 N2
Lần 5: BTL 56 (7-8) húp 56 N2
Lần 6: BTL 89 (9-10)
 
Comment
BTL K2N MIỀN NAM THÁNG 06/24
LẦN 1 (1-2): 60 gãy
LẦN 2 (3-4): 46 gãy
LẦN 3 (5-6): 04 húp 04 N2
LẦN 4 (7-8): 07 húp 07,07 N1
LẦN 5 (8-9): 07 húp 07 N2
LẦN 6 (10-11): 07
 
Comment
Khung 2 ngày MN T6
Lần 1: BTL 78 (1-2) húp 78 N1
Lần 2: BTL 48 (2-3) gãy
Lần 3: BTL 28 (4-5) húp 28 N1
Lần 4: BTL 26 (5-6) húp 26 N2
Lần 5: BTL 56 (7-8) húp 56 N2
Lần 6: BTL 89 (9-10) húp 89,89 N1
Lần 7: BTL 32 (10-11)
 
Comment
🥰 Lòng em vẫn vậy, không Bão thì Bảo 🥰
💞 Trao yêu thương 84.600.000💞
💞+268.000 cùng bé thành Triệu Phú 💞
🌼 AD Huyền Anh: https://www.facebook.com/huyenanh97dv
oZZcdaf.png
 
Comment
Khung lần 1 (1-2/6): BTL 79 gãy
Khung lần 2 (3-4/6): BTL 99 húp 99,99,99 N1
Khung lần 3 (4-5/6): BTL 99 gãy - về 4 nháy 44
Khung lần 4 (6-7/6): BTL 99 húp 99 - nổ thẳng đề
Khung lần 5 (7-8/6): BTL 99 gãy
Khung lần 6 (9-10/6): BTL 06 húp 06,06 N2
Khung lần 7 (11-12/6): BTL 06
 
Comment
LÔ KHUNG 2 NGÀY BTL MIỀN NAM
Lần 1 (1-2/6): 86 húp 86 N2
Lần 2 (3-4/6): 40 húp 40,40 N2
Lần 3 (4-5/6): 22 húp 22 N1
Lần 4 (5-6/6): 24 gãy
Lần 5 (7-8/6): 39 húp 39 N1
Lần 6 (8-9/6): 04 húp 04 N1
Lần 7 (9-10/6): 60 húp 60 N2
Lần 8 (11-12/6): 58
 
Comment
Mở bát lô khung miền nam tháng 06/2024
Lần 1: BTL 70 K2N 1-2 gãy
Lần 2: BTL 77 K2N 3-4 húp 77 n1
Lần 3: BTL 89 K2N 4-5 gãy
Lần 4: BTL 83 K2N 6-7 húp 83 n1
Lần 5: BTL 52 K2N 7-8 húp 52 n2
Lần 6: BTL 64 K2N 9-10 húp 64 n2
Lần 7: BTL 45 K2N 11-12
 
Comment
BTL K2N MIỀN NAM THÁNG 06/24
LẦN 1 (1-2): 60 gãy
LẦN 2 (3-4): 46 gãy
LẦN 3 (5-6): 04 húp 04 N2
LẦN 4 (7-8): 07 húp 07,07 N1
LẦN 5 (8-9): 07 húp 07 N2
LẦN 6 (10-11): 07 húp 07 N2
LẦN 7 (12-13): 01
 
Comment
Khung 2 ngày MN T6
Lần 1: BTL 78 (1-2) húp 78 N1
Lần 2: BTL 48 (2-3) gãy
Lần 3: BTL 28 (4-5) húp 28 N1
Lần 4: BTL 26 (5-6) húp 26 N2
Lần 5: BTL 56 (7-8) húp 56 N2
Lần 6: BTL 89 (9-10) húp 89,89 N1
Lần 7: BTL 32 (10-11) gãy
Lần 8: BTL 91 (12-13)
 
Comment
Khung lần 1 (1-2/6): BTL 79 gãy
Khung lần 2 (3-4/6): BTL 99 húp 99,99,99 N1
Khung lần 3 (4-5/6): BTL 99 gãy - về 4 nháy 44
Khung lần 4 (6-7/6): BTL 99 húp 99 - nổ thẳng đề
Khung lần 5 (7-8/6): BTL 99 gãy
Khung lần 6 (9-10/6): BTL 06 húp 06,06 N2
Khung lần 7 (11-12/6): BTL 06 húp 06 N2
Khung lần 8 (12-13/6): BTL 06
 
Comment

Facebook Comments

Bên trên