Thống Kê Đầu Đuôi Miền Nam ( Giải 8 và Đặc Biệt)

Chủ nhật
16/6/2024
Tiền Giang
4084
Kiên Giang
9238
Đà Lạt
2090
Thứ bảy
15/6/2024
TP Hồ Chí Minh
6108
Long An
6549
Bình Phước
9697
Hậu Giang
2921
Thứ sáu
14/6/2024
Vĩnh Long
1518
Bình Dương
9147
Trà Vinh
7676
Thứ năm
13/6/2024
Tây Ninh
7033
An Giang
4011
Bình Thuận
6632
Thứ tư
12/6/2024
Đồng Nai
6874
Cần Thơ
1560
Sóc Trăng
2899
Thứ ba
11/6/2024
Bến Tre
5348
Vũng Tàu
1420
Bạc Liêu
9021
Thứ hai
10/6/2024
TP Hồ Chí Minh
9637
Đồng Tháp
6988
Cà Mau
7299
Chủ nhật
9/6/2024
Tiền Giang
7688
Kiên Giang
1427
Đà Lạt
4963
Thứ bảy
8/6/2024
TP Hồ Chí Minh
3333
Long An
8916
Bình Phước
4294
Hậu Giang
5013
Thứ sáu
7/6/2024
Vĩnh Long
3172
Bình Dương
3018
Trà Vinh
1780
Thứ năm
6/6/2024
Tây Ninh
9399
An Giang
8816
Bình Thuận
0022
Thứ tư
5/6/2024
Đồng Nai
9202
Cần Thơ
4145
Sóc Trăng
5374
Thứ ba
4/6/2024
Bến Tre
7431
Vũng Tàu
9587
Bạc Liêu
4327
Thứ hai
3/6/2024
TP Hồ Chí Minh
1880
Đồng Tháp
9976
Cà Mau
3240
Chủ nhật
2/6/2024
Tiền Giang
1983
Kiên Giang
9484
Đà Lạt
9051
Thứ bảy
1/6/2024
TP Hồ Chí Minh
1058
Long An
4294
Bình Phước
8451
Hậu Giang
8440
Thứ sáu
31/5/2024
Vĩnh Long
3733
Bình Dương
9073
Trà Vinh
9574
Thứ năm
30/5/2024
Tây Ninh
7941
An Giang
8166
Bình Thuận
4173
Thứ tư
29/5/2024
Đồng Nai
8353
Cần Thơ
9068
Sóc Trăng
9902
Thứ ba
28/5/2024
Bến Tre
5723
Vũng Tàu
6720
Bạc Liêu
6332
Thứ hai
27/5/2024
TP Hồ Chí Minh
2758
Đồng Tháp
4556
Cà Mau
1538
Chủ nhật
26/5/2024
Tiền Giang
6026
Kiên Giang
4047
Đà Lạt
0246
Thứ bảy
25/5/2024
TP Hồ Chí Minh
5636
Long An
2877
Bình Phước
2932
Hậu Giang
5464
Thứ sáu
24/5/2024
Vĩnh Long
8864
Bình Dương
0724
Trà Vinh
2390
Thứ năm
23/5/2024
Tây Ninh
5486
An Giang
1689
Bình Thuận
3228
Thứ tư
22/5/2024
Đồng Nai
8709
Cần Thơ
1505
Sóc Trăng
7535
Thứ ba
21/5/2024
Bến Tre
5330
Vũng Tàu
4778
Bạc Liêu
1532
Thứ hai
20/5/2024
TP Hồ Chí Minh
8592
Đồng Tháp
5372
Cà Mau
6539
Chủ nhật
19/5/2024
Tiền Giang
6593
Kiên Giang
4624
Đà Lạt
3020
Thứ bảy
18/5/2024
TP Hồ Chí Minh
1856
Long An
1347
Bình Phước
4181
Hậu Giang
3931
Bên trên